JuKo - Wat ass dat ?!

D’JuKo setzt sech aus 16 Leit zesummen, déi gemeinsam Projetën, Iddiën an Aktivitéiten fir an och mat deene Jonke vu Rëmeleng ausschaffen.

Och probéiere mär fir méi Infoën iwwer d’Liewen zu Rëmeleng ze ginn, wat natierlech spéziell déi Jonk betrëfft !

Secrétariat communal

prendre contact

2, pl. G.-D. Charlotte
L-3710 Rumelange

Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi
08.00 - 11.30 et 13.30 - 16.30

Tél: 56 31 21 - 1
Fax: 56 57 04

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici: