Handicap International informéiert:

Mir wollten Iech heimat doriwwer informéieren, datt HANDICAP INTERNATIONAL d‘nächst Woch (19.04.-23.04.2021) eng ‚Porte à Porte‘ Campagne organiséiert, dëst selbstverständlech am Respekt vun de Gestes barrières.
Bei dëser Campagne gi mir bei d’Leit schellen, fir se iwwert eis Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun eiser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.
Mir hunn all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an eise Mataarbechter ze garantéieren. Eis Leit sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:
 • Eis Mataarbechter hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Den Donateur kann mat sengem Stëft op der Tablett ënnerschreiwen.
Weiderhi sinn och eis allgemeng Informatioune gülteg, wéi een eis Leit als Mataarbechter vun HANDICAP INTERNATIONAL kann identifizéieren:
 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder mat eisem Numm a Logo un.
 • D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.
Fir weider Informatiounen oder Umierkunge sti mir selbstverständlech zur Dispositioun.

140, rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg
www.hi-lux.lu

Secrétariat communal

prendre contact

2, pl. G.-D. Charlotte
L-3710 Rumelange

Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi
08.00 - 11.30 et 13.30 - 16.30

Tél: 56 31 21 - 1
Fax: 56 57 04

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici: